Chào mừng các bạn đến với Món Ngon Đà Nẵng. Trước khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, hãy đọc kỹ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là “Điều khoản sử dụng”).

1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng:

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của trang web, bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của chúng tôi dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, hoặc không có đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Món Ngon Đà Nẵng.

2. Truy cập và sử dụng:

Món Ngon Đà Nẵng bảo lưu quyền được chấm dứt hoặc thay đổi bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin nào mà trang web cung cấp vào bất kỳ lúc nào, theo quyết định của chúng tôi mà không cần báo trước.

Bạn chỉ được phép sử dụng dịch vụ của Món Ngon Đà Nẵng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Cấm truy cập trái phép vào các trang không công khai, bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

3. Quyền sở hữu trí tuệ:

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của Món Ngon Đà Nẵng cho mục đích cá nhân và phi thương mại.

Bạn không được phép sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải xuống, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Món Ngon Đà Nẵng ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ và thông tin.

4. Thương hiệu:

Bạn không được sử dụng thương hiệu “Món Ngon Đà Nẵng” mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Các thương hiệu của bên thứ ba, biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên trang web Món Ngon Đà Nẵng không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với Món Ngon Đà Nẵng.

5. Quảng cáo:

Trang web monngondanang.vn có thể chứa các quảng cáo từ bên thứ ba nhằm hỗ trợ website thu thập thêm thu nhập.

Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ quảng cáo nào, hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu gỡ bỏ.

6. Tiêu chuẩn Nội dung:

Nội dung trên website được liên tục cập nhật từ các trang web chính thức của các tổ chức khác. Mọi thông tin về tính chính xác của nội dung cũng như trách nhiệm về nội dung đều thuộc về các tổ chức chính.

7. Vi phạm bản quyền:

Món Ngon Đà Nẵng tôn trọng vấn đề bản quyền và sẵn lòng phản hồi các thông báo về việc vi phạm bản quyền, tuân thủ đúng các qui định của pháp luật.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên Món Ngon Đà Nẵng vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ thông tin đó từ dịch vụ của chúng tôi. Để làm điều này, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi tại trang LIÊN HỆ hoặc qua email: Ledangmien1991@gmail.com.

[/ux_html]